การใช้งาน Cafecup Classic เบื้องต้น

การเตรียมเครื่องสำหรับการทดสอบ

 1. ถ้าคุณใช้ IP Sharer เป็น gateway สำหรับ internet และใช้ DHCP ของ IPSharer เป็นตัวจ่าย IP address เราขอแนะนำให้คุณได้ทำการ Fix IPAddress ของทุกๆเครื่อง (ไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้น) โดยกรุณาอ่าน ข้อมูล ข้อดีข้อเสียและการ FIX IP เหล่านี้ได้จาก MessageBoard ของ Cafe Cup ที่ หัวข้อ http://board.dserver.org/c/cafecup/00000203.html และเรื่องเกี่ยวกับ IPSharer ได้ที่ http://board.dserver.org/c/cafecup/00000004.html
 2. ควรจะติดตั้ง Server และ Client แยกจากกันเพื่อความสะดวกในการทดสอบและจะได้เห็นการทำงานอย่างสมบูรณ์
 3. เราขอแนะนำให้คุณทดสอบอย่างจริงจัง ไม่ว่า software จะมาจากที่ไหนคุณสมบัติเลิศเลอขนาดใหน คุณก็จำเป็นต้องทดสอบ เพราะหาก software นั้นๆทำงานแล้วเกิดปัญหา ผู้ซื้อจะเป็นผู้เสียหายในที่สุด
 4. ติดต่อเราเพื่อขอรับ Emergency Code เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน (เราจะตอบกลับทันทีที่คุณกดปุ่มส่ง ค่ะ) ไม่ว่าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบใดๆ เช่น network มีปัญหา เครื่องมีปัญหา คุณก็สามารถใช้ Emergency Code ชุดนี้ log-on เพื่อปลด lock client ได้ (เพราะ Cafe' Cup Client จะ lock screen เพื่อป้องกันการแอบใช้เครื่องถ้าไม่มี User/Password ที่เตรียมไว้)

การติดตั้ง

 1. ติดตั้ง Cafecup Server ก่อน และเพียงเครื่องเดียวในระบบของคุณ (ควรเป็นเครื่องที่มีความเสถียร และควรใช้ O/S เป็น Windows 98SE /NT /2000 )
 2. ติดตั้ง Cafecup Client ไว้ที่เครื่องที่ต้องการให้บริการกับลูกค้า (Start ครั้งแรก Program จะถามหา IP Address ของ Server โดยคุณสามารถตรวจสอบได้จาก หน้าจอ มุมขวาบนของ Cafe Cup Server)

ข้อจำกัดของชุด Evaluation (ชุดทดลอง)

 1. รองรับสูงสุด 5 clients ในขณะใดขณะหนึ่ง
 2. สร้างลูกค้า (User หรือ coupon) สูงสุด 100 users
 3. ไม่สามารถใช้ หน้าจอ Policies และไม่สามารถเปลี่ยน Emergency Code ได้

การเข้าสู่โปรแกรม และเริ่มใช้งานครั้งแรก

 1. เรียกโปรแกรม Cafecup Server ขึ้นมา
 2. การเริ่มใช้งานอันดับแรกที่สุด
  • ให้ไปที่ หน้า Admin และทำการสร้าง user/pwd สำหรับ Admin Full Control ซึ่งเป็นตัวคุณเอง (สร้างแล้วให้ทำการจดบันทึกแยกไว้ทันที)
  • โดยกรอกข้อความ Admin name : กำหนดชื่อผู้ใช้ (ควรเป็นภาษาอังกฤษ) Password : กำหนด Password Confirm PWD : ยืนยัน Password อีกครั้ง ช่องสุดท้าย เป็นการกำหนดสิทธิ ของ Admin/user ที่สร้างมาข้างต้น ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ระดับ ดังจะอธิบายดังนี้
    1. Full Control Admin : จะสามารถจัดการกับระบบ ได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การสร้าง ลบ หรือ แก้ไข ปอง ต้องใช้ Admin ระดับนี้เท่านั้น
    2. Read Only Admin : จะมองเห็นรายละเอียดของ Server ได้เหมือนกับชนิดที่ 1 แต่มีความสามารถจัดการกับระบบได้ เพียงบางอย่างเท่านั้น
    3. Low level Admin : จะมองเห็นระบบได้น้อยลง และ จัดการกับระบบได้น้อยลง
    4. Clearing Admin : จะใช้ ทำการปลดล้อคเครื่อง Client ให้กับมาอยู่ใน Mode Lock Screen ปกติ เพราะทุกๆครั้งหลังจาก user ชนิด unlimited (ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง) ทั้งหลายที่ log-outแล้ว เครื่องจะยังไม่ยอมให้คนอื่นใช้ต่อจนกว่าจะได้มีการเก็บเงินและคนคุมร้านต้องมา clear หน้าจอทุกครั้งเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าต้องเก็บเงินแล้ว ( Admin ทุกระดับ จะสามารถ ปลดล้อก เครื่อง Client ได้ ในกรณีที่ Cafe'Cup Server และ Cafe'Cup Client ยังติดต่อกันได้ : สังเกต จาก หัวมุม ด้านซ้ายของจอภาพ Client ปรากฎ ชื่อร้านของท่านอยู่ ) ( ทุกครั้งที่ Admin แต่ละคนทำการ log in เข้าระบบ Cafe'Cup จะทำการเก็บบันทึกเป็น history ไว้ทุกครั้ง และทุก activity ไม่ว่าจะสร้าง หรือแก้ไข หรือ ลบคูปอง ก็จะเก็บไว้ทั้งหมด)
 3. ขั้นตอนการสร้างคูปอง ทำได้ 2 วิธี คือ
  • การกำหนด user/pwd ครั้งละ 1 Account โดยการสร้างที่ Tab User
   • Name : กำหนดชื่อ (ควรเป็นภาษาอังกฤษ)
   • Password : กำหนด Password
   • Type user ซึ่งมีให้เลือก 3 Type ดังจะอธิบาย ความต่างของแต่ละ Type ดังนี้
    1. Normal Limited : เป็นการกำหนดเวลาล่วงหน้า ลูกค้าสามารถกลับมาเล่นได้ตลอดไป ในกรณีที่เวลายังไม่หมด ถ้าเวลาหมดเครื่องจะทำการ Lock Screen อัตโนมัติ
    2. Unlimited Once : ไม่จำกัด เวลาล่วงหน้าใช้ครั้งเดียวแล้ว User/PWD นั้นจะ expired ไป
    3. Unlimited freez : ไม่จำกัดเวลาล่วงหน้า และสามารถ กลับมาใช้ User/PWD เดิมได้ตลอดไป เหมาะกับลูกค้า ประเภทขาประจำ ทีไม่ต้องการเปลี่ยน user/PWD ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
   • Time Limit : กำหนดระยะเวลาที่จะสร้าง User/PWD ชนิด Normal Limited มีหน่วยเป็นนาที
   • Time Left : แสดงเวลาคงเหลือสำหรับ User/PWD นั้น ในกรณีที่พึ่งสร้างตัวเลขจะแสดงให้เห็นอัตโนมัติว่าเท่ากับ Time Limit * ถ้าคุณสร้าง User Type ทีเป็น Unlimited Onces หรือ Unlimited Freeze จะไม่สามารถ ระบุระยะเวลาที่นี่ได้ *
   • Rate : กำหนดราคาสำหรับ User/PWD ชุดนี้ (แม้ว่าสัญลักษณ์ ของหน่วยเงินจะเป็น $ แต่จะไม่มีผลกับการคำนวณ และ คุณใส่ราคาเป็นเงินบาทได้เลย) โดยเลือกกำหนดที่ช่องราคา ต่อ นาที (Min) หรือ ราคาต่อ ชั่วโมง (Hr.) ใส่ที่ช่องใดช่องหนึ่ง โปรแกรมจะทำการคำนวณให้ จาก 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที อัตโนมัติ
   • ที่ตารางด้านขวามือ จะแสดงรายการของ User ทั้งหมด และแสดงรายละเอียดทั้งหมดแบบหน้าเดียวจบ
   • ปุม Note Pad : เป็นการส่งข้อมูล รายละเอียดของ ตาราง User ทั้งหมด ขี้นสู่โปรแกรม Note Pad ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถสั่ง Save File เป็น *.txt ได้ทันที
   • ปุ่ม Print : เป็นการสั่งพิมพ์ รายละเอียดของ ตาราง ออก เครื่องพิมพ์ ที่ต่อเชื่อมอยู่ในระบบ
  •  

  • การให้โปรแกรมทำการ Generae user/PWD ให้อัตโนมัติ โดยไปกำหนดที่ Tab Auto Tab User
   • ทุกอย่างจะมีเหมือนการสร้าง user ที่ละคนแต่จะมีเพิ่มบางอย่างได้ดังนี้
   • Quantity : ระบุจำนวน user ทึ่ต้องการให้โปรแกรม ทำการสร้างอัตโนมัติ (ได้ครั้งละ ไม่เกิน 40 )
   • Password : ให้เลือกว่าที่จะสั้งให้ โปรแกรม ทำการ Generate Password ในลักษณะใด เช่น เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือ ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด หรือ เป็น ตัวอักษร ผสมตัวเลข และจะให้มีตัวอักษร กี่หลัก
   • Generate Preview Users : เป็นการสั่งให้โปรแกรมแสดงผลลัพท์การสร้าง กลุ่ม user/Pwd ที่ตารางข้างขวา
   • Confirmed to Add : เป็นการยืนยัน หลังจากดู Preview แล้ว โดยจะพบว่า user/pwd ที่โปรแกรมสร้างให้นั้นจะถูกย้ายไปรวมที่หน้า User *

    

 4. การสั่งพิมพ์คูปอง : Cafecup classic ได้เตรียม โปรแกรม Cafecupcard เพื่อให้เจ้าของกิจการ เกิดความสดวกในการเตรียม คูปอง ที่ระบุ User/PWD ในการขายให้กับลูกค้า ซึ่งโปรแกรม Cafecup ซึ่งโปรแกรม Cafecupcard จะมาพร้อมกับ Cafecup version 1.2 build 1212 เป็นต้นมา การใช้งาน หลังจากท่านได้ทำการ Add user ในขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
  • ให้สั่ง Run Cafecupcard ขึ้นมาทำงานอีก program หนึ่ง
  • จะพบ ช่องว่าง ให้ท่านสามารถ ใส่ข้อความได้อิสระ เพื่อให้ข้อความดังกล่าว ปรากฏ ที่ คูปอง
  • สั่ง Create Coupon จะพบว่า Cafecupcard ได้ทำการจัดเรียง User/PWD ที่ได้สร้างไว้จาก Cafecup Server / Tab User มาไว้ที่ โปรแกรม Cafecupcard อัตโนมัติ
  • สั่งพิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ในระบบได้ทันที * ท่านสามารถเปลี่ยนรูปภาพ ได้อีกด้วย โดยกดปุ่ม Browse for picture.

   

  เพียง 4 ขั้นตอนหลักๆง่ายๆ เท่านี้คุณก็สามารถที่จะเริ่มใช้งาน Cafe Cup และพร้อมที่จะเริ่มทดสอบ หรือ บริการลูกค้าแล้ว

  ในกรณีที่พบปัญหาใดๆ ระหว่างการทดสอบ กรุณาแจ้งกลับ Cafecup ได้ทุกทาง ทุกเวลานะคะ เพื่อ Cafecup จะทำการตรวจสอบและแก้ไข ทันที หากเป็นความผิดพลาด ที่เกิดจากโปรแกรม.....
  อีกทั้ง ท่านสามารถ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยน ทัศนะในธุรกิจ Cyber Cafe กับเพื่อนๆ ได้ที่ Message Board ของ Cafecup นะคะ ขอบคุณค่ะ
  Copyright 2000-2001 : www.MyCafeCup.com