ลำดับเหตุการณ์ การจัดการ ของร้านที่ใช้ ระบบ MyCafeCup ควบคุมครื่อง

 

Coupon แบบ Normal Limited (จำกัดเวลาล่วงหน้า, จ่ายเงินก่อนเข้าใช้งาน)
ผู้คุมร้าน
MyCafeCup
ลูกค้า
 
 • Client กำลัง Lock Screen
 
 
 
 • เข้ามาในร้าน และ ติดต่อ ผู้คุมร้าน
 • เก็บเงิน ตามราคาของ Coupon
 • ให้ Coupon "Normal Limited" ที่เตรียมไว้ แก่ลูกค้า
  
  
 • ลูกค้าเลือกเครื่องที่ต้องการ และทำการ Log On เพื่อเริ่มเข้าใช้เครื่อง
 
 • ถ้า User / Password ถูกต้อง ระบบจะ ปลด Lock Screen เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้
 • ระบบ นับเวลา และจำกัดเวลาที่จะให้ลูกค้าใช้ได้
 
  
 • ลูกค้าใช้งานเครื่องได้ตามสะดวก
 • ลูกค้าเลิกใช้งาน โดยสั่ง Log-Out
 • หรือ
 • ถ้าเวลาที่ถูกจำกัดหมดลง ระบบจะ Log-Out อัตโนมัติ
 
 • ระบบจะจำเวลาที่เหลืออยู่ของลูกค้า
 • Lock Screen เพื่อเตรียมพร้อมให้ ลูกค้าคนถัดไปเข้าใช้
 
  
 • ลูกค้ายังจะสามารถเก็บ Coupon นี้ใว้กลับมาใช้ ภายหลังได้ถ้าเวลาที่ถูกจำกัดยังมีเหลืออยู่

 

 

Coupon แบบ Un-limited (ไม่จำกัดเวลาล่วงหน้า, จ่ายเงินหลังเลิกใช้งาน)
ผู้คุมร้าน
MyCafeCup
ลูกค้า
 
 • Client กำลัง Lock Screen
 
 
 
 • เข้ามาในร้าน และ ติดต่อ ผู้คุมร้าน
 • ให้ Coupon ชนิด "Unlimited Once" หรือ "Unlimited Normal" ที่เตรียมไว้ แก่ลูกค้า
  
  
 • ลูกค้าเลือกเครื่องที่ต้องการ และทำการ Log On เพื่อเริ่มเข้าใช้เครื่อง
 
 • ถ้า User / Password ถูกต้อง ระบบจะ ปลด Lock Screen เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้
 • ระบบ นับเวลา และเงินที่ต้องชำระ ทุกๆนาที
 
  
 • ลูกค้าใช้งานเครื่องได้ตามสะดวก
 • ลูกค้าเลิกใช้งาน โดยสั่ง Log-Out
 
 • ระบบจะแสดงเวลาที่ใช้และ เงินที่ต้องรับชำระจากลูกค้า
 • Lock Screen เพื่อรอ "ผู้คุมร้าน" เก็บเงิน โดยที่ ลูกค้าคนอื่นๆยังจะใช้เครื่องไม่ได้
 
  
 • ติดต่อ ผู้คุมร้าน เพื่อขอชำระเงิน
 • เก็บเงิน ตามจำนวนเงินที่แสดงใน MyCafeCup Server หรือ Client
 • สั่ง "Clearing" ที่ Server หรือ ใช้ User Password สำหรับ Clearing ที่ Client
  
 
 • Lock Screen เพื่อเตรียมพร้อมให้ ลูกค้าคนถัดไปเข้าใช้
 
  
 • ถ้า Coupon เป็นแบบ "Unlimited Once" ลูกค้าจะใช้ Coupon นี้อีกไม่ได้
 • หรือ
 • ถ้า Coupon เป็นแบบ "Unlimited Freeze" ลูกค้ายังจะสามารถเก็บ Coupon นี้ใว้กลับมาใช้ภายหลัง

 

 

 

แบบ Un-limited Online (แบบไม่มี Coupon, ไม่จำกัดเวลาล่วงหน้า, จ่ายเงินหลังเลิกใช้งาน)
ผู้คุมร้าน
MyCafeCup
ลูกค้า
 
 • Client กำลัง Lock Screen
 
 
 
 • เข้ามาในร้าน และ ติดต่อ ผู้คุมร้าน
 • เลือกเครื่องที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าใช้ แล้วสั่ง "Unlimited" จาก Server
  
 
 • Client จะรอรับการกด "Enter" จากลูกค้า
 
  
 • ลูกค้า เคาะ "Enter" ที่เครื่องที่ ผู้คุมร้านกำหนด
 
 • ระบบจะ ปลด Lock Screen เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้
 • ระบบ นับเวลา และเงินที่ต้องชำระ ทุกๆนาที
 
  
 • ลูกค้าใช้งานเครื่องได้ตามสะดวก
 • ลูกค้าเลิกใช้งาน โดยสั่ง Log-Out
 
 • ระบบจะแสดงเวลาที่ใช้และ เงินที่ต้องรับชำระจากลูกค้า
 • Lock Screen เพื่อรอ "ผู้คุมร้าน" เก็บเงิน โดยที่ ลูกค้าคนอื่นๆยังจะใช้เครื่องไม่ได้
 
  
 • ติดต่อ ผู้คุมร้าน เพื่อขอชำระเงิน
 • เก็บเงิน ตามจำนวนเงินที่แสดงใน MyCafeCup Server หรือ Client
 • สั่ง "Clearing" ที่ Server หรือ ใช้ User Password สำหรับ Clearing ที่ Client
  
 
 • Lock Screen เพื่อเตรียมพร้อมให้ ลูกค้าคนถัดไปเข้าใช้
 
  
 • ถ้า Coupon เป็นแบบ "Unlimited Once" ลูกค้าจะใช้ Coupon นี้อีกไม่ได้
 • หรือ
 • ถ้า Coupon เป็นแบบ "Unlimited Freeze" ลูกค้ายังจะสามารถเก็บ Coupon นี้ใว้กลับมาใช้ภายหลัง

 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ โดยย่อ
 • ขั้นตอนการทำงานของ ผู้คุมร้าน น้อยลงเป็นอย่างมาก โดยจะทำเพียงแค่ ให้ "Coupon" และ รอเก็บเงิน
 • ถ้าเป็นแบบ "Normal Limited" ลูกค้าจะสะดวกมากเพราะสามารถเก็บ Coupon มาใช้วันหลังได้หากเวลายังไม่หมดโดยไม่ต้องรอติดต่อผู้คุมร้าน, ดังนั้น ร้านจะได้ประโยชน์มาก เพราะโอกาสที่ลูกค้าคนเก่าจะย้อนกลับมาใช้บริการที่ร้านมีมากขึ้น (เป็นการ เปลี่ยนลูกค้าจากขาจร มาเป็น สมาชิก โดยปริยาย)
 • ถ้าเป็นแบบ "Normal Limited" ทางร้านจะสามารถทำ Promotion ได้มากขึ้น เพราะร้าน เก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้ว, เช่น จำหน่าย Coupon แบบหลายชั่วโมง แต่ราคาถูกลงกว่าราคาปกติ (ได้ประโยชน์ ทั้ง ทางร้าน และ ลูกค้า)
 • ถ้าเป็นแบบ "Unlimited" ระบบจะต้องให้ ผู้คุมร้านสั่ง Clear อีกครั้งเพื่อเป็นการเตือนว่าเก็บเงินลูกค้าได้แล้วจริงๆ (ถ้ายังไม่ Clear ระบบจะยังไม่ยอมให้ลูกค้าคนอื่นๆเข้าใช้)
 • ผู้คุมร้าน ไม่ต้องกังวลว่า เครื่องใหนใครแอบใช้อยู่บ้าง โดยเฉพาะเครื่องที่อยู่ห่างสายตา เพราะสามารถ Monitor จาก Server ได้
 • ผู้คุมร้าน สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ เพรามีระบบควบคุมร้าน MyCafeCup คอยช่วยเหลืออยู่
 • เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบได้ เพราะ MyCafeCup สร้าง Foot Print ได้ในระดับที่ดีเพียงพอที่จะตรวจสอบ รายรับ หรือสิ่งผิดปกติได้
 • ฯลฯ ประโยชน์อีกมากมายที่คุณยังคงต้องทดสอบเพื่อค้นพบด้วยตนเอง